Фрейм моделі "Рибонуклеїнова кислота (РНК)" *

Опис моделі
Рибонуклеїнова кислота (РНК) — тип нуклеїнових кислот у живих організмах, які є біополімерами, що складаються з нуклеотидів. У нуклеотидах РНК міститься залишок фосфорної кислоти, рибоза (на відміну від ДНК, що містить дезоксирибозу) і азотисті основи — аденін, цитозин, гуанін і урацил (на відміну від ДНК, яка замість урацила містить тимін). Молекула РНК зазвичай одноланцюгова, тобто формується з одного ланцюжка нуклеотидів. У клітинах існує кілька типів РНК. Найчастіше інформаційні, рибосомальні транспортні та інші. Серед РНК найхарактернішу просторову структуру мають транспортні РНК (тРНК). Її вторинну структуру називають «листком конюшини». Найголовніша функція РНК — доправити до місця синтезу білків амінокислоти, які містяться в цитозолі (рідкому вмісті) клітини.